Oxia Hosting în ENOxia Hosting în RO

Termeni și Condiții de Utilizare

 1. Contract încheiat la distanță:

  • În lipsa returnării unui exemplar semnat al contractului, acesta este considerat încheiat la data acceptării comenzii de către furnizor.
  • Părțile au aceleași drepturi și obligații ca cele prevăzute în prezentul contract.
 2. Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor:

  1. Utilizatorii au dreptul de a accesa și utiliza serviciile conform specificațiilor și pachetelor disponibile.
  2. Utilizatorii se obligă să utilizeze serviciile responsabil, evitând acțiuni care ar putea prejudicia furnizorul.
  3. Este interzisă utilizarea serviciilor în scopuri ilegale sau de spam.
  4. Utilizatorii sunt responsabili pentru acuratețea datelor furnizate furnizorului.
 3. Drepturile și Obligațiile Furnizorului:

  1. Furnizorul se obligă să ofere spațiul necesar pentru găzduire conform pachetului ales.
  2. Furnizorul garantează un uptime de cel puțin 99,9% pe an și remediază problemele tehnice care afectează serviciul.
  3. Furnizorul poate solicita documente pentru confirmarea identității utilizatorilor și poate suspenda serviciile în cazul neplății sau nerespectării condițiilor contractuale.
  4. În situații extreme, furnizorul poate sista accesul sau șterge contul și fișierele utilizatorului în cazul neachitării contravalorii serviciilor.
 4. Protecția Datelor cu Caracter Personal:

  • Informațiile personale sunt protejate conform legislației în vigoare și sunt utilizate în scopul furnizării serviciilor și a altor aspecte necesare.
  • Utilizatorii au dreptul la informare, acces, rectificare și ștergere conform legii.
 5. Drepturile și Obligațiile Suplimentare ale Utilizatorului:

  1. Utilizatorii au dreptul de a folosi facilitățile de găzduire conform grilei de prețuri disponibile pe OxiaHosting.com.
  2. Utilizatorii au dreptul de a semnala orice probleme care afectează funcționarea serviciilor.
 6. Drepturile și Obligațiile Suplimentare ale Furnizorului:

  1. Furnizorul se obligă să asigure spațiul și caracteristicile corespunzătoare găzduirii site-ului.
  2. Furnizorul se angajează să păstreze disponibil domeniul clientului și să mențină confidențialitatea parolelor.
 7. Clauze de Încetare a Contractului:

  1. Contractul poate înceta în cazul neexecutării obligațiilor esențiale de către oricare parte.
  2. Încetarea poate surveni și în caz de incapacitate de plată sau începere a procedurii de lichidare.
  3. Partea care invocă încetarea trebuie să notifice cealaltă parte cu cel puțin 5 zile înainte de producerea efectelor.
 8. Responsabilitatea Furnizorului:

  • OxiaHosting.com nu își asumă răspunderea pentru daune, pierderi de profit, beneficii nerealizate sau orice alte pierderi suferite de utilizator sau alte terțe persoane, în mod direct sau indirect.
 9. Prevederi Speciale privind Protecția Datelor cu Caracter Personal:

  • Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în conformitate cu legislația în vigoare.
 10. Drepturile Utilizatorului cu privire la Datele cu Caracter Personal:

  • Utilizatorii au dreptul la informare, acces, rectificare, ștergere și alte drepturi conform legii.
 11. Rezilierea Contractului:

  • Contractul încetează în diverse circumstanțe, inclusiv neexecutarea obligațiilor esențiale sau incapacitatea de plată.
 12. Responsabilități Suplimentare ale Utilizatorului:

  • Utilizatorii trebuie să răspundă solicitărilor furnizorului privind reclamații efectuate de terți sau alte activități ilegale.